Menu
Vyhledávej

Střešní taška Danubia

Terran
Mediterran > Betonové střešní tašky > Střešní taška Danubia
Střešní taška Danubia

V případě krytiny Danubia Terran se jedná o střešní tašku s mnoha variantami barevného řešení. I proto je tolik oblíbená mezi zákazníky. Tašky produktové řady Danubia se vyrábí ze speciálního barevného betonu. Vynikají vysokou pevností a dokonale odolnou povrchovou úpravou.

Betonová taška Danubia je má povrchovou úpravu se samočistícím efektem, který lépe odolává UV záření a tím nedochází ke ztrátě barevnosti tašky. Vylepšená povrchová úprava tašek Danubia pod názvem „EVO“ je opravdovým unikátem na českém trhu. Jedná se o nejvyšší stupeň technologického řešení povrchu střešních tašek s cílem ochrany a prodloužení životnosti. Mezi hlavní charakteristiky tašek v úpravě EVO patří jemnost a hladkost povrchu (esteticky velmi zdařilý lesk), přitom extrémní odolnost proti vnějším vlivům (UV, zplodiny, mech apod.) a pevnost. Taška je zcela nenasákavá, i proto má mimořádně dlouhou životnost.

Barevné varianty střešní tašky Danubia

Najít nejbližšího prodejce

Ceník střešní krytiny Danubia

Ceník střešních tašek Danubia Terran

 

cena bez DPH cena s DPH
Základní betonová taška 26,20 Kč 31,70 Kč
Poloviční betonová taška 26,20 Kč 31,70 Kč
Krajní taška levá/pravá 122,50 Kč 148,20 Kč
Větrací betonová taška 183,00 Kč 221,40 Kč
Hřebenáč 79,00 Kč 95,60 Kč
Koncový hřebenáč 212,00 Kč 256,50 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 346,70 Kč 419,50 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 430,50 Kč 520,90 Kč
Pultová betonová taška 229,00 Kč 277,10 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 381,00 Kč 461,00 Kč

 

Ceník střešních tašek EVO

 

cena bez DPH cena s DPH
     
Základní betonová taška 30,50 Kč 36,90 Kč
Poloviční betonová taška 30,50 Kč 36,90 Kč
Krajní taška levá/pravá 128,00 Kč 154,90 Kč
Větrací betonová taška 189,00Kč 228,70 Kč
Hřebenáč 82,60 Kč 100,00 Kč
Koncový hřebenáč 221,80 Kč 268,40 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 358,60 Kč 433,90 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 443,00 Kč 536,00 Kč
Pultová betonová taška 252,80 Kč 305,90 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 392,70 Kč 475,20 Kč

 

Video galerie realizací betonových střech Danubia

Technické informace betonové tašky Danubia

Danubia® základní betonová taška

Je základním prvkem pro pokrývání střech, protože tato taška se pokládá na více než 95% celé plochy střechy. Na závětrných stranách je nutné je přišroubovat, nebo upevnit příchytkami.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Krycí délka: 340 mm
Spotřeba materiálu: 9,8 -10,58 ks/m2 
Průřez latí: min. 40/50 mm
Vzdálenost latí: v závislosti na sklonu střechy, max. 34,0 cm
Překrytí tašky: u prvků nad sebou min. 80 mm
u prvků vedle sebe 30 mm
Uchycení tašky: viz. Montážní návod
Hmotnost krytiny: 4,50 kg/ks
Doporučená základní hodnota spojitého zatížení k statickým výpočtům: 0,54 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 31,5 - 33,2 cm 
0,51 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 33,3 - 34,0 cm

Danubia®  poloviční betonová taška

Poloviční taška se používá pro řešení hřebene, nároží a štítu. Řeší se tím používání nevhodných řezaných tašek při pokládce střechy. Poloviční střešní taška se doporučuje i u takových geometrických tvarů, kde nelze celkovou krycí šířku realizovat z celých tašek.

Rozměry tašky: 180 × 420 mm
Krycí šířka: 150 mm
Spotřeba materiálu: podle potřeby
Upevnění tašky: viz. Montážní návod
Hmotnost krytiny: 2,50 kg/ks

Danubia® krajní betonová taška

Ideální prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce a jiným povětrnostním vlivům. Od štítové desky je nutné vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a teplotní roztažnosti. Štítovou desku je potřeba umístit tak, aby její horní část byla v jedné rovině s horní částí latě. Každá střešní taška musí být upevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami. V případě tašky Danubia® jsou rozměry levých a pravých prvků shodné.

Rozměry tašky: 350 x 420 mm
Krycí délka: 305 - 340 mm
Spotřeba materiálu: 2,9 - 3,3 ks/bm
Hmotnost: 7,50 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 30,5 -34 cm

Danubia® větrací betonová taška

Slouží k odvodu vzduchu z provětraných střešních prostorů. Její umístění se doporučuje v druhé řadě pod hřebenem u délky krokve nad 4 řady tašek. Tím je zabezpečeno plynulé proudění vzduchu pod krytinou. V případě velké plochy střechy se mohou větrací střešní tašky pokládat v posunuté poloze i do dvou linií. Důležité je, aby bylo odvětrané každé pole mezi krokvemi, a proto větrací tašky musí být umístěny i podél nároží od 4. řady tašek. Větrací mřížka umístěná před otvorem větrací tašky zabezpečuje volné proudění vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutí hmyzu a ptáků do podstřeší.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 1,5 ks/10 m2 nebo min. 1 ks do každého pole mezi krokvemi
Větrací průřez: ~45 cm2
Hmotnost: 6,00 kg/ks

Danubia® hřebenáč

Představuje základní krycí prvek hřebene a nároží. Vzhledem k různým klimatickým a povětrnostním podmínkám našeho území je potřebné při montáži hřebenáčů brát v úvahu i vliv těchto klimatických podmínek, tj. hřebenáče připevnit příchytkami hřebenáčů. Hřebenáč připevněný k hřebenové lati nerezavějícím hřebem nebo vrutem je odolný i proti vichřici. V minulosti používaný postup montáže hřebenáčů do malty se nedoporučuje. Na připevnění hřebenové i nárožní latě doporučujeme použít výrobcem dodávaný držák hřebenové a nárožní latě.

Rozměry: 250/230 × 420 mm
Krycí délka: 370 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 2,8 ks/bm (s 5 centimetrovým překrytím)
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: příchytkou hřebenáče
Hmotnost: 4,70 kg/ks

Danubia® koncový hřebenáč

Slouží k bezpečnému uzavření nároží. Jeho použitím se zabezpečí uzavření nároží, tzn., není třeba použít plastové nebo kovové ukončení nároží. Je bezpodmínečně nutné zdůraznit jeho připevnění utěsňovacím hřebíkem. V opačném případě se při silných nárazech větru může pohnout. Nedoporučuje se jeho použití na ukončení hřebene. Místo toho používáme plastové ukončení hřebene, které je možno připevnit na obou koncích hřebene bez ohledu na polohu hřebenáče.

Rozměry: 240/225 × 370 mm
Krycí šířka: 230 mm
Krycí délka: 320 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 1 ks/nároží
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 3,40 kg/ks

Danubia® rozdělovací hřebenáč Y

Slouží na překrytí styčného bodu hřebene s nárožím. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 135°. V případě, že je překrytí dostatečně zabezpečené, prvek je možné použít i při jiných úhlech.

Rozměry: 320 × 360 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 7,00 kg/ks

Danubia® rozdělovací hřebenáč X

Slouží na překrytí styčného bodu, kde se setkávají čtyři nároží. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 90°.

Rozměry: 508 × 508 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 14,00 kg/ks

Danubia® pultová betonová taška

Slouží k ukončení pultové střechy. Její připevnění musí být provedeno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá pultová taška musí být připevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry tašky: 330 x 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 3,3 ks/bm
Hmotnost: 5,50 kg/ks

Danubia® pultová krajní betonová taška

Slouží k uzavření pravoúhlých rohů pultových střech. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá taška musí být připevněna pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry tašky: 350 x 420 mm
Krycí šířka: 320/350 mm
Hmotnost: 9,50 kg/ks

 

Online kalkulátor

Online kalkulátor

Nejbližší prodejce betonových tašek Danubia

Nejbližší prodejce

Naše další betonové tašky