Menu
Vyhledávej

Střešní taška Rundo

Terran
Mediterran > Betonové střešní tašky (krytiny) > Střešní taška Rundo
Betonová střešní taška Rundo
Betonová střešní taška Rundo

Prvky střešní krytiny Rundo® se vyrábějí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností, které jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou. V případě střešních tašek Rundo antická červená doporučujeme pokládku realizovat z několika palet současně. Před pokládkou tašek Rundo® je nutné odstranit silikonový pásek ze zadní strany tašky kvůli přesnému krytí. V následující části vám představíme všechny střešní tašky patřící do skupiny Rundo®. Střešení krytina Rundo je typem tašky "bobrovka". Krytina "bobrovka" je nejklasičtějším typem tašek, které u nás historicky mají svou tradici.

Barevné varianty střešní tašky Rundo

Ceník střešní krytiny Rundo

Rundo® - cihlově červená

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 31,60 Kč 38,20 Kč
Poloviční betonová taška 31,60 Kč 38,20 Kč
Krajní taška levá/pravá 138,40 Kč 167,50 Kč
Krajní taška poloviční levá/pravá 138,40 Kč 167,50 Kč
Větrací betonová taška 64,00 Kč 77,40 Kč
Hřebenáč  90,70 Kč 109,70 Kč
Koncový hřebenáč 231,50 Kč 280,10 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 378,60 Kč 458,10 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 470,10 Kč 568,80 Kč

Rundo® - antická červená

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 38,50 Kč 46,60 Kč
Poloviční betonová taška 38,50 Kč 46,60 Kč
Krajní taška levá/pravá 179,10 Kč 216,70 Kč
Krajní taška poloviční levá/pravá 179,10 Kč 216,70 Kč
Větrací betonová taška 76,00 Kč 92,00 Kč
Hřebenáč  136,90 Kč 165,60 Kč
Koncový hřebenáč 255,20 Kč 308,80 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 392,60 Kč 475,00 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 479,60 Kč 580,30 Kč

 

Rundo® - EVO

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 34,00 Kč 41,10 Kč
Poloviční betonová taška 34,00 Kč 41,10 Kč
Krajní taška levá/pravá 150,90 Kč 182,60 Kč
Krajní taška poloviční levá/pravá 150,90 Kč 182,60 Kč
Větrací betonová taška 65,00 Kč 78,70 Kč
Hřebenáč  94,60 Kč 114,50 Kč
Koncový hřebenáč 242,20 Kč 293,10 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 391,50 Kč 473,70 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 483,70 Kč 585,30 Kč

Paletové hospodářství

Základní taška 216 ks
Poloviční střešní taška 144 ks
Krajní taška levá/pravá 36/36 ks
Hřebenáč 128 ks
Koncový hřebenáč 64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y 32 ks
Rozdělovací hřebenáč X 16 ks
Odvětrávací taška 108 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá 60/60 ks 

 

------------------------------

Specifikace produktu: střešní taška Rundo, betonová krytina Rundo, střešní krytina Rundo, taška bobrovka, střešní taška bobrovka, střešní krytina bobrovka.

Technické informace betonové tašky Rundo

Rundo® - základní betonová taška (bobrovka)

Je základním prvkem pro pokrývání střech, protože tato taška se používá na více než 95% plochy celé střechy. Krycí šířka má být vícenásobkem základních tašek! U střešních tašek Rundo je nutné provádět pokládku na vazbu, ale s posunem o ¼ tašky. Při montáži doporučujeme používat silnější kontralatě kvůli plochému tvaru střešních tašek.

Rozměry tašky: 330 × 415 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba střešní krytiny: 10,75 - 11,90 ks/m2
Rozměry střešních latí: min. 40/50 mm
Vzdálenost střešních latí: závislá na sklonu, max. 31,0 cm
Překrytí: prvky nad sebou min. 110 mm
prvky vedle sebe 30 mm
Upevnění: viz. Montážní návod
Hmotnost: 4,40 kg/ks
Při statických výpočtech je možné uvažovat s
laťování. 
hmotností 48-53 kg/m2 v závislosti na
 

Rundo® - poloviční betonová taška

Používá se pro řešení nároží, úžlabí a štítu. Omezuje používání drobných řezaných kusů tašek při pokrývání střechy. Poloviční taška se doporučuje i u takových geometrických tvarů, kde není možné realizovat krycí šířku z celých prvků.

Rozměry tašky: 180 × 415 mm
Krycí šířka: 148 mm
Spotřeba materiálu: podle potřeby
Hmotnost: 2,60 kg/ks

Rundo® - krajní betonová taška

Prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Její upevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti povětrnostním vlivům. Od štítové desky je nutné vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a teplotní roztažnosti. Pravé a levé krajní tašky nemají stejné rozměry. Každá taška musí být připevněna pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Levé prvky:

Rozměry tašky: 330 × 415 mm
Krycí šířka: 298 mm
Spotřeba materiálu: 1,6 - 1,8 ks/bm (střídavě s krajní ¾ taškou)
Hmotnost: 5,90 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 28 – 31 cm

 
Pravé prvky:

Rozměry tašky: 298 × 415 mm
Krycí šířka: 298 mm
Spotřeba materiálu: 1,6 - 1,8 ks/bm (střídavě s krajní ¾ taškou)
Hmotnost: 5,40 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 28 – 31 cm

Rundo® - krajní betonová taška poloviční

Prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Každá střešní taška musí být přichycená k lati pozinkovanými vruty. Pomocí tříčtvrtečních krajových tašek lze vytvořit posun o ¼ tašky. Do řad, ve kterých se použily krajní tříčtvrteční tašky, je nutné vložit i 1 ks poloviční tašky. Uchycení krajních tříčtvrtečních tašek je nutné provést tak, aby bylo odolné proti povětrnostním vlivům. Od štítové desky je třeba vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a teplotní roztažnosti.

Levé prvky:

Rozměry tašky: 224 × 415 mm
Krycí šířka: 224 mm
Krycí délka: 280 - 310 mm
Spotřeba materiálu: 1,6 - 1,8 ks/bm (střídavě s krajní taškou)
Hmotnost: 4,90 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 28 – 31 cm


Pravé prvky:

Rozměry tašky: 224 × 415 mm
Krycí šířka: 224 mm
Krycí délka: 280 - 310 mm
Spotřeba materiálu: 1,6 - 1,8 ks/bm (střídavě s krajní taškou)
Hmotnost: 4,40 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 28 – 31 cm

Rundo® - větrací betonová taška

Slouží k odvodu vzduchu z provětraných střešních prostorů. Její umístění se doporučuje v druhé řadě pod hřebenem, příp. ve třetí řadě nad okapovým systémem. Tím je zabezpečeno plynulé proudění vzduchu pod krytinou. V případě velké plochy střechy se mohou větrací tašky pokládat v posunuté poloze i do dvou linií. Důležité je, aby bylo odvětrané každé pole mezi krokvemi, a proto větrací tašky musí být umístěny i podél nároží od 4. řady tašek. Větrací mřížka umístěná před otvorem větrací tašky zabezpečuje volné proudění vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutí hmyzu a ptáků do podstřeší.

Rozměry tašky: 330 × 415 mm
Krycí šířka: 298 mm
Spotřeba materiálu: 4,5 ks/ 10 m2 nebo min. 1 ks do každého pole mezi krokvemi 
Větrací plocha: ~10 cm2
Hmotnost: 4,50 kg/ks

Rundo® - hřebenáč

Představuje základní krycí prvek hřebene a nároží. Vzhledem k různým klimatickým a povětrnostním podmínkám našeho území je potřebné při montáži hřebenáčů brát v úvahu i vliv těchto klimatických podmínek, tj. hřebenáče připevnit příchytkami hřebenáčů. Hřebenáč připevněný k hřebenové lati nerezavějícím hřebem nebo vrutem je odolný i proti vichřici. V minulosti používaný postup montáže hřebenáčů do malty se nedoporučuje. Na připevnění hřebenové i nárožní latě doporučujeme použít výrobcem dodávaný držák hřebenové a nárožní latě.

Rozměry: 250/230 × 420 mm
Krycí délka: 370 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 2,8 ks/bm (s 5 centimetrovým překrytím)
Překrytí: minimálně 5 cm
Upevnění: příchytkou hřebenáče
Hmotnost: 4,70 kg/ks

Rundo® - koncový hřebenáč

Slouží k bezpečnému uzavření nároží. Jeho použitím se zabezpečí uzavření nároží, tzn., není třeba použít plastové nebo kovové ukončení nároží. Je bezpodmínečně nutné zdůraznit jeho připevnění utěsňovacím hřebíkem. V opačném případě se při silných nárazech větru může pohnout. Nedoporučuje se jeho použití na ukončení hřebene. Místo toho používáme plastové ukončení hřebene, které je možno připevnit na obou koncích hřebene bez ohledu na polohu hřebenáče.

Rozměry: 240/225 × 370 mm
Krycí šířka: 230 mm
Krycí délka: 320 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 1 ks/nároží
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 3,40 kg/ks

Rundo® - rozdělovací hřebenáč Y

Slouží na překrytí styčného bodu hřebene s nárožím. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 135°. V případě, že je překrytí dostatečně zabezpečené, prvek je možné použít i při jiných úhlech.

Rozměry: 320 × 360 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: minimálně 5 cm, na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 7,00 kg/ks

Rundo® - rozdělovací hřebenáč X

Slouží na překrytí styčného bodu, kde se setkávají čtyři nároží. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 90°.

Rozměry: 508 × 508 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: minimálně 5 cm, na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 14,00 kg/ks

 

Unikátní možnost zaměření vaší střechy pro kalkulaci

Pomocí satelitních kartografických podkladů zdarma zaměříme vaší střechu a uděláme pro vás kalkulaci střešní krytiny Terran. Co pro to potřebujeme:

  • přesnou adresu
  • GPS body
  • v případě více střech prosíme označit tu, o kterou se jedná

Na základě těchto podkladů vám provedeme přesnou kalkulaci vaší nové střechy. Podklady zašlete na obchod@mediterrancz.cz nebo kontaktujte regionální obchodní prodejce střešní krytiny Terran.