Terran - logo

Záruka kvality

50letá záruka na střešní krytinu

U všech surovin kontrolujeme použité množství i jejich kvalitu podle předpisů normy STN EN 491. Kvalita střešních tašek odpovídá normě normy STN EN 490.

Výrobce poskytuje 50ti-letou písemnou záruku na:

  • přesnost rozměrů
  • vodotěsnost
  • mrazuvzdornost

Podmínky záruky

Konstrukce střechy a její pokrytí má být v souladu s technickými předpisy norem, které jsou platné v době výstavby, příp. musí být v souladu s návody výrobce pro použití. Garanční nárok je nutno prokázat připojením faktury, dodacího listu nebo záručního listu. Nahlášenou škodu na místě přezkoumá odborník společnosti Mediterran a zdokumentuje uplatněný nárok na náhradu škody. Společnost Mediterran po provedené kontrole písemně uvědomí zákazníka nárokujícího si reklamaci o výsledku kontroly a posouzení námitek. Záruka se nevztahuje na závady, ke kterým dojde v důsledku použití jiného než původního příslušenství, příp. za vady při chybné pokládce tašek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené poškozením tašek v důsledku velké váhy napadaného sněhu, kvůli jiným mechanickým zatížením a přírodním živlům.

Záruka se nevztahuje na doplňky z plastu a kovu, příp. na škody uplatněné nad rámec zákonných nařízení a přechodných jevů počasí. Do této skupiny patří: výkvěty, změna barvy tašky, zarůstání tašky mechem. Tyto faktory nemají vliv na užitnou hodnotu tašek. 

15letá záruka na střešní krytinu

na funkčnost plastových a kovových doplňků

Podmínky záruky

Tato specifická záruka poskytnutá společností Mediterran se vztahuje výlučně na střechy realizované na stavbách nacházejících se na území České republiky. Záruka platí pouze v případě, že byla na střeše použita krytina Terran, střecha je dostatečně odvětraná, má v plném rozsahu zabezpečenou pojistnou hydroizolaci ve formě střešní folie Terran. V případě vytvoření i dalších střešních prvků (hřeben a nároží, okapová hrana, prostupy střech a úžlabí) platí tato záruka v případě, že byly na ně použity výlučně a jen předepsané originální prvky Terran a Terran příslušenství. Jejich použití je podmínkou platnosti této záruky.

Podmínkou platnosti této záruky je i odborná realizace střechy a celého střešního pláště s dodržením všech příslušných norem a předpisů. Při realizaci střechy musí být současně dodržené v čase ukončení montáže platné a účinné:

  • všechny platné normy pro pokrývačské a tesařské práce a normy pro navrhování střech (ČSN EN 731901)
  • všeobecně platné technické předpisy
  • pravidla pro pokrývání střech vydané Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů
  • montážní pokyny společnosti Mediterran.

Přeprava výrobků se uskutečňuje na jednorázových paletách, které jsou zabezpečeny ochrannou folií s označením typu tašky. Rozbalování výrobků vyžaduje mimořádnou pozornost, jelikož se při odstraňování smršťovacích folií u všech typů tašek mohou výrobky sesunout a poškodit.

Zavřít - ikona
Info - ikona
Zavřít - ikona

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.