Menu
Vyhledávej

Střešní taška Coppo

Terran
Mediterran > Betonové střešní tašky (krytiny) > Střešní taška Coppo
Betonová střešní taška Coppo
Betonová střešní taška Coppo

Prvky střešní krytiny Coppo® se vyrábí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností, které jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou. Pokládku této betonové střešní tašky doporučujeme realizovat z několika palet současně. Tím dosáhnete jedinečného „míchaného“ vizuálního efektu. Střešní taška je dostupná v barvě antická červená. Z řady povrchově upravených výrobků s barevným posypem jsou dostupné zajímavé verze Ferrara a Modena. V další části představíme prvky patřící do této linie.

Barevné varianty střešní tašky Coppo

Ceník střešní krytiny Coppo

Coppo® - antická červená

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 37,00 Kč 44,80 Kč
Poloviční betonová taška 37,00 Kč 44,80 Kč
Krajní taška levá/pravá 182,40 Kč 220,70 Kč
Větrací betonová taška 72,00 Kč 87,10 Kč
Hřebenáč  136,90 Kč 165,60 Kč
Koncový hřebenáč 255,20 Kč 308,80 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 392,60 Kč 475,00 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 479,60 Kč 552,70 Kč
Pultová betonová taška 247,70 Kč 299,70 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 391,40 Kč 473,60 Kč

Coppo® -  Ferrara, Modena

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 37,00 Kč 44,80 Kč
Poloviční betonová taška 37,00 Kč 44,80 Kč
Krajní taška levá/pravá 182,40 Kč 220,70 Kč
Větrací betonová taška 72,00 Kč 87,10 Kč
Hřebenáč 136,90 Kč 165,60 Kč
Koncový hřebenáč 255,20 Kč 308,80 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 392,60 Kč 475,00 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 479,60 Kč 580,30 Kč
Pultová betonová taška 247,70 Kč 299,70 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 391,40 Kč 473,60 Kč

Paletové hospodářství

Základní taška 252 ks
Poloviční taška 168 ks
Krajní taška levá/pravá 28/28 ks
Hřebenáč 128 ks
Koncový hřebenáč 64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y 32 ks
Rozdělovací hřebenáč X 16 ks
Odvětrávací taška 126 ks

 

Unikátní možnost zaměření vaší střechy pro kalkulaci

Pomocí satelitních kartografických podkladů zdarma zaměříme vaší střechu a uděláme pro vás kalkulaci střešní krytiny Terran. Co pro to potřebujeme:

  • přesnou adresu
  • GPS body
  • v případě více střech prosíme označit tu, o kterou se jedná

Na základě těchto podkladů vám provedeme přesnou kalkulaci vaší nové střechy. Podklady zašlete na obchod@mediterrancz.cz nebo kontaktujte regionální obchodní prodejce střešní krytiny Terran.

Technické informace betonové tašky Coppo

Coppo® - základní betonová taška

Je základním prvkem pro pokrývání střech, protože tato taška se pokládá na více než 95% celé plochy střechy. Na závětrných stranách je nutné je přišroubovat, nebo upevnit příchytkami.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 9,8 - 10,58 ks/m2
Průřez latí: min. 40/50 mm
Vzdálenost latí: v závislosti na sklonu střechy, max. 34,0 cm
Překrytí: u prvků nad sebou min. 80 mm
u prvků vedle sebe 30 mm
Uchycení: viz. Montážní návod
Hmotnost: 4,50 kg/ks
Doporučená základní hodnota spojitého zatížení k statickým výpočtům: 0,51 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 32,0 - 33,2 cm 
0,49 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 33,3 - 34,0 cm

Coppo® - poloviční betonová taška

Používá se pro řešení nároží, úžlabí a štítu. Omezuje používání drobných řezaných kusů tašek při pokrývání střechy. Poloviční taška se doporučuje i u takových geometrických tvarů, kde není možné realizovat krycí šířku z celých prvků.

Rozměry tašky: 180 × 420 mm
Krycí šířka: 150 mm
Spotřeba materiálu: podle potřeby
Hmotnost: 2,50 kg/ks

Coppo® - krajní betonová taška

Prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Šířka levé a pravé krajovky je rozdílná, proto je lze lehce rozlišit. Každá krajní taška musí být přichycena k lati pozinkovanými vruty!! Od štítové stěny je třeba vynechat příslušnou vzdálenost z důvodu teplotní roztažnosti.

Levé prvky:

Rozměry tašky: 250 × 420 mm
Krycí délka: 305 - 340 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba materiálu: 2,9 - 3,3 ks/bm
Hmotnost: 7,50 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 32 – 34 cm


Pravé prvky:

Rozměry: 350 × 420 mm
Krycí délka: 305 - 340 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba materiálu: 2,9 - 3,3 ks/bm
Hmotnost: 7,50 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 32 – 34 cm

Coppo® - větrací betonová taška

Slouží k odvodu vzduchu z provětraných střešních prostorů. Její umístění se doporučuje v druhé řadě pod hřebenem u délky krokve nad 4 řady tašek. Tím je zabezpečeno plynulé proudění vzduchu pod krytinou. V případě velké plochy střechy se mohou větrací tašky pokládat v posunuté poloze i do dvou linií. Důležité je, aby bylo odvětrané každé pole mezi krokvemi, a proto větrací tašky musí být umístěny i podél nároží od 4. řady tašek. Větrací mřížka umístěná před otvorem větrací tašky zabezpečuje volné proudění vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutí hmyzu a ptáků do podstřeší.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 1,5 ks/10 m2 nebo min. 1 ks do každého pole mezi krokvemi
Větrací průřez: ~30 cm2
Hmotnost: 6,00 kg/ks

Coppo® - hřebenáč

Představuje základní krycí prvek hřebene a nároží. Vzhledem k různým klimatickým a povětrnostním podmínkám našeho území je potřebné při montáži hřebenáčů brát v úvahu i vliv těchto klimatických podmínek, tj. hřebenáče připevnit příchytkami hřebenáčů. Hřebenáč připevněný k hřebenové lati nerezavějícím hřebem nebo vrutem je odolný i proti vichřici. V minulosti používaný postup montáže hřebenáčů do malty se nedoporučuje. Na připevnění hřebenové i nárožní latě doporučujeme použít výrobcem dodávaný držák hřebenové a nárožní latě.

Rozměry: 250/230 × 420 mm
Krycí délka: 370 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 2,8 ks/bm (s 5 centimetrovým překrytím)
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: příchytkou hřebenáče
Hmotnost: 4,70 kg/ks

Coppo® - koncový hřebenáč

Slouží k bezpečnému uzavření nároží. Jeho použitím se zabezpečí uzavření nároží, tzn., není třeba použít plastové nebo kovové ukončení nároží. Je bezpodmínečně nutné zdůraznit jeho připevnění utěsňovacím hřebíkem. V opačném případě se při silných nárazech větru může pohnout. Nedoporučuje se jeho použití na ukončení hřebene. Místo toho používáme plastové ukončení hřebene, které je možno připevnit na obou koncích hřebene bez ohledu na polohu hřebenáče.

Rozměry: 240/225 × 370 mm
Krycí šířka: 230 mm
Krycí délka: 320 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 1 ks/nároží
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 3,40 kg/ks

 

Coppo® - rozdělovací hřebenáč Y

Slouží na překrytí styčného bodu hřebene s nárožím. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 135°. V případě, že je překrytí dostatečně zabezpečené, prvek je možné použít i při jiných úhlech.

Rozměry: 320 × 360 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 7,00 kg/ks

Coppo® - rozdělovací hřebenáč X

Slouží na překrytí styčného bodu, kde se setkávají čtyři nároží. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 90°.

Rozměry: 508 × 508 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 14,00 kg/ks

Coppo® - pultová betonová taška

Slouží k ukončení pultové střechy. Její připevnění musí být provedeno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá pultová taška musí být připevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba: 3,3 ks/bm
Hmotnost: 5,50 kg/ks

Coppo® - pultová betonová krajní taška

Tato střešní taška slouží k uzavření pravoúhlých rohů pultových střech. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá taška musí být připevněna pozinkovanými vruty, případně příchytkami. V případě tašky Coppo® mají levé a pravé prvky rozměry rozdílné.

Levé prvky:

Rozměry tašky: 250 × 420 mm
Krycí šířka: 220/250 mm
Hmotnost: 9,50 kg/ks


Pravé prvky:

Rozměry tašky: 350 × 420 mm
Krycí šířka: 320 mm
Hmotnost: 9,50 kg/ks