Menu
Vyhledávej

Střešní taška Danubia

Terran
Mediterran > Střešní tašky > Danubia
Střešní taška Danubia

Barevné varianty

Černá
Střešní taška Danubia - Černá
Colorsystem
Cihlově červená
Střešní taška Danubia - Cihlově červená
Colorsystem
Višňově červená
Střešní taška Danubia - Višňově červená
Colorsystem
Tmavěhnědá
Střešní taška Danubia - Tmavěhnědá
Colorsystem
Antracit
Střešní taška Danubia - Antracit
Colorsystem
Mocca
Střešní taška Danubia - Mocca
EVO
Korall
Střešní taška Danubia - Korall
Korall
Merlot
Střešní taška Danubia - Merlot
EVO
Carbon
Střešní taška Danubia - Carbon
EVO
Najít nejbližšího prodejce

Ceník

Ceník střešních tašek 

 

bez DPH s DPH
Základní betonová taška 25,00 Kč 30,30 Kč
Poloviční betonová taška 25,00 Kč 30,30 Kč
Krajní taška levá/pravá 114, 50 Kč 138,50 Kč
Větrací betonová taška 171,00 Kč 206,90 Kč
Hřebenáč 74,00 Kč 89,60 Kč
Koncový hřebenáč 198,00 Kč 239,60 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 324,00 Kč 392,10 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 402,50 Kč 487,00 Kč
Taška betonová nášlapná 185,00 Kč 223,90 Kč
Pultová betonová taška 214,00 Kč 259,00 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 356,00 Kč 430,80 Kč

 

Ceník střešních tašek EVO

  bez DPH s DPH
Základní betonová taška 29,00 Kč 35,10 Kč
Poloviční betonová taška 29,00 Kč 35,10 Kč
Krajní taška levá/pravá 120,00 Kč 145,20 Kč
Větrací betonová taška 176,50 Kč 213,60 Kč
Hřebenáč 77,20 Kč 93,40 Kč
Koncový hřebenáč 207,30 Kč 250,80 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y 335,20 Kč 405,60 Kč
Rozdělovací hřebenáč X 414,00 Kč 501,00 Kč
Taška betonová nášlapná 188,00 Kč 227,50 Kč
Pultová betonová taška 225,00 Kč 272,30 Kč
Pultová taška krajní levá/pravá 367,00 Kč 444,10 Kč

 

Technické informace

Danubia® základní betonová taška

Je základním prvkem pro pokrývání střech, protože tato taška se pokládá na více než 95% celé plochy střechy. Na závětrných stranách je nutné je přišroubovat, nebo upevnit příchytkami.

Rozměry: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Krycí délka: 340 mm
Spotřeba materiálu: 9,8 -10,58 ks/m2 
Průřez latí: min. 40/50 mm
Vzdálenost latí: v závislosti na sklonu střechy, max. 34,0 cm
Překrytí: u prvků nad sebou min. 80 mm
u prvků vedle sebe 30 mm
Uchycení: viz. Montážní návod
Hmotnost: 4,50 kg/ks
Doporučená základní hodnota spojitého zatížení k statickým výpočtům: 0,54 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 31,5 - 33,2 cm 
0,51 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 33,3 - 34,0 cm

Danubia®  poloviční betonová taška

Poloviční taška se používá pro řešení hřebene, nároží a štítu. Řeší se tím používání nevhodných řezaných tašek při pokládce střechy. Poloviční střešní taška se doporučuje i u takových geometrických tvarů, kde nelze celkovou krycí šířku realizovat z celých tašek.

Rozměry tašky: 180 × 420 mm
Krycí šířka: 150 mm
Spotřeba materiálu: podle potřeby
Upevnění: viz. Montážní návod
Hmotnost: 2,50 kg/ks

Danubia® krajní betonová taška

Ideální prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce a jiným povětrnostním vlivům. Od štítové desky je nutné vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a teplotní roztažnosti. Štítovou desku je potřeba umístit tak, aby její horní část byla v jedné rovině s horní částí latě. Každá střešní taška musí být upevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami. V případě tašky Danubia® jsou rozměry levých a pravých prvků shodné.

Rozměry tašky: 350 x 420 mm
Krycí délka: 305 - 340 mm
Spotřeba materiálu: 2,9 - 3,3 ks/bm
Hmotnost: 7,50 kg/ks
Použití: u vzdálenosti latí 30,5 -34 cm

Danubia® větrací betonová taška

Slouží k odvodu vzduchu z provětraných střešních prostorů. Její umístění se doporučuje v druhé řadě pod hřebenem u délky krokve nad 4 řady tašek. Tím je zabezpečeno plynulé proudění vzduchu pod krytinou. V případě velké plochy střechy se mohou větrací střešní tašky pokládat v posunuté poloze i do dvou linií. Důležité je, aby bylo odvětrané každé pole mezi krokvemi, a proto větrací tašky musí být umístěny i podél nároží od 4. řady tašek. Větrací mřížka umístěná před otvorem větrací tašky zabezpečuje volné proudění vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutí hmyzu a ptáků do podstřeší.

Rozměry tašky: 330 × 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 1,5 ks/10 m2 nebo min. 1 ks do každého pole mezi krokvemi
Větrací průřez: ~45 cm2
Hmotnost: 6,00 kg/ks

Danubia® hřebenáč

Představuje základní krycí prvek hřebene a nároží. Vzhledem k různým klimatickým a povětrnostním podmínkám našeho území je potřebné při montáži hřebenáčů brát v úvahu i vliv těchto klimatických podmínek, tj. hřebenáče připevnit příchytkami hřebenáčů. Hřebenáč připevněný k hřebenové lati nerezavějícím hřebem nebo vrutem je odolný i proti vichřici. V minulosti používaný postup montáže hřebenáčů do malty se nedoporučuje. Na připevnění hřebenové i nárožní latě doporučujeme použít výrobcem dodávaný držák hřebenové a nárožní latě.

Rozměry: 250/230 × 420 mm
Krycí délka: 370 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 2,8 ks/bm (s 5 centimetrovým překrytím)
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: příchytkou hřebenáče
Hmotnost: 4,70 kg/ks

Danubia® koncový hřebenáč

Slouží k bezpečnému uzavření nároží. Jeho použitím se zabezpečí uzavření nároží, tzn., není třeba použít plastové nebo kovové ukončení nároží. Je bezpodmínečně nutné zdůraznit jeho připevnění utěsňovacím hřebíkem. V opačném případě se při silných nárazech větru může pohnout. Nedoporučuje se jeho použití na ukončení hřebene. Místo toho používáme plastové ukončení hřebene, které je možno připevnit na obou koncích hřebene bez ohledu na polohu hřebenáče.

Rozměry: 240/225 × 370 mm
Krycí šířka: 230 mm
Krycí délka: 320 mm (s 5 centimetrovým překrytím)
Spotřeba: 1 ks/nároží
Překrytí: min. 5 cm
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 3,40 kg/ks

Danubia® rozdělovací hřebenáč Y

Slouží na překrytí styčného bodu hřebene s nárožím. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 135°. V případě, že je překrytí dostatečně zabezpečené, prvek je možné použít i při jiných úhlech.

Rozměry: 320 × 360 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 7,00 kg/ks

Danubia® rozdělovací hřebenáč X

Slouží na překrytí styčného bodu, kde se setkávají čtyři nároží. Směrový úhel ve vodorovné rovině mezi hřebenem a nárožím je 90°.

Rozměry: 508 × 508 mm
Spotřeba: 1 ks/na styčný bod
Překrytí: min. 5 cm na každé straně
Upevnění: utěsňovacím hřebíkem
Hmotnost: 14,00 kg/ks

Danubia® pultová betonová taška

Slouží k ukončení pultové střechy. Její připevnění musí být provedeno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá pultová taška musí být připevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry tašky: 330 x 420 mm
Krycí šířka: 300 mm
Spotřeba materiálu: 3,3 ks/bm
Hmotnost: 5,50 kg/ks

Danubia® pultová krajní betonová taška

Slouží k uzavření pravoúhlých rohů pultových střech. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému větru. Každá taška musí být připevněna pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry tašky: 350 x 420 mm
Krycí šířka: 320/350 mm
Hmotnost: 9,50 kg/ks

 

Online kalkulátor

Online kalkulátor

Nejbližší prodejce

Nejbližší prodejce

Naše další tašky