Terran - logo

Statické dimenzování

Údaje ke statickým výpočtům

V současnosti lze i složitější střešní systémy snadno a rychle dimenzovat pomocí počítačového modelování. Přesnost výpočtů omezuje pouze konstrukční model vložený do počítače a poskytnuté zatížení stanovuje dané konstrukční prvky a podmínky zatížení. Během dimenzování a výpočtů statiky střešní konstrukce však nesmíme zapomínat na kontrolu výsledků. Takto lze snadno identifikovat možné chyby. V manuálech vám poskytneme faktory a důležité plánovací principy ovlivňující výpočty statického dimenzování střechy.

Základní hodnota hmotnosti střešní krytiny

Nejdůležitějším principem návrhu statiky střechy je základní hodnota hmotnosti krytiny. Tímto bychom chtěli taktéž vyvrátit názor, že jsou betonové tašky příliš těžké. Pravdou je, že betonová krytina patří mezi nejtěžší krytiny, ale zatížení tašek vzhledem k celkovému zatížení střechy představuje pouze 15% - 25%.

Základní hmotnosti tašek Terran:

 • Základní střešní taška Vlčanka: 4,4 kg/ks

 • Základní střešní taška Danubia: 4,3 kg/ks

 • Základní střešní taška Coppo 2018: 4,4 kg/ks

 • Základní střešní taška Rundo: 4,7 kg/ks

 • Základní střešní taška Zenit MAX: 5,1 kg/ks

 • Základní střešní taška Synus: 3,9 kg/ks

Z těchto hodnot vypočteme hmotnost střešní krytiny na základě sklonu střechy:

Střešní krytiny Vlčanka, Danubia, Coppo 2018, Synus

Sklon krytiny

Nejmenší pokrytí

Největší vzdálenost

Doporučená vzdálenost latě okapu

Doporučená vzdálenost latě hřebenu

Spotřeba tašek (ks/m2)

Hmotnost krytiny (kg/m2)

Vlčanka, Danubia, Coppo 2018

Synus

10-13,9°

10 cm

32 cm

35 cm

5 cm

10,58

45,49

41,26

14-21,9°

10 cm

32 cm

33 cm

5 cm

10,58

45,49

41,26

22-29,9°

9 cm

33 cm

33 cm

4,5 cm

10,10

43,43

39,39

nad 30°

8 cm

34 cm

33 cm

4 cm

9,80

42,14

38,22

 

Střešní krytina Rundo

Sklon krytiny

Nejmenší pokrytí

Největší vzdálenost

Doporučená vzdálenost latě okapu

Doporučená vzdálenost latě hřebenu

Spotřeba tašek (ks/m2)

Hmotnost krytiny (kg/m2)

20° – 23,9°

14 cm

28 cm

34 cm

5 cm

11,9

55,93

24° – 29,9°

14 cm

28 cm

30 cm

5 cm

11,9

55,93

30° – 34,9°

13 cm

29 cm

30cm

5 cm

11,49

54,00

35° – 44,9°

12 cm

30 cm

30 cm

5 cm

11,11

52,22

Nad 45°

11 cm

31 cm

30 cm

5 cm

10,75

50,5

 

Střešní krytina Zenit Max

Sklon krytiny

Nejmenší pokrytí

Největší vzdálenost

Doporučená vzdálenost latě okapu

Doporučená vzdálenost latě hřebenu

Spotřeba tašek (ks/m2)

Hmotnost krytiny (kg/m2)

20-23,9°

10,5 cm

31,5 ccm

35 cm

5 cm

10,58

53,96

24° – 27,9°

10,5 cm

31,5 cm

33 cm

5 cm

10,58

53,96

28° – 34,9°

9,5 cm

32,5 cm

33 cm

4,5 cm

10,26

52,33

Nad 35°

8 cm

34 cm

33 cm

4 cm

9,80

49,98

 

K jednotlivým konstrukčním prvkům doporučujeme následující hodnoty zatížení:

 • laťování, kontralatě 4 kg/m2 střechy;

 • podkladová fólie 0,12-0,27 kg/m2 střechy;

 • krokve (10/15 – 90 cm) 12 kg/m2 střechy;

 • tepelná izolace 15-50 kg/m3 v závislosti na materiálu a výrobci

 • montovaný sádrokarton 60 kg/m2, 96 kg/m2 s dvojitým obkladem bez omítky;

 • plné bednění (záklop) 12-17 kg/m2 střechy

Hodnoty zatížení sněhu a větru jsou udávány podle předpisů EUROCODE.

Tloušťka laťování, rozměry a hustota krokví jsou určeny z předpokládané vlastní váhy krytiny. Vzdálenost krokví je obvykle 80-100 cm. Při větších vzdálenostech je třeba používat tlustší střešní latě.

Laťování střechy se ohýbá pod tlakem sněhu, síly větru a vlastní zátěže krytiny. Maximální hodnota ohybu je stanovena standardy EUROCODE jako 1/200 hodnoty rozponu, což při vzdálenostech krokví 80 cm činí 4 mm. Větší ohyb není povolen, ani z estetického hlediska, a na druhé straně změny tvaru střechy ovlivňují i dosazení tašek. Takto vznikají napětí/tahy, které mohou zlomit laty.

Možnost ohybu můžete snížit dvěma způsoby: buď zvýšíte průřez latí, nebo střešní latě podepřeme krokvemi, tj. vytvoříme spojitý nosník.

Důsledkem těchto opatření je, že záporný moment střešní latě nacházející se pod krokví sníží kladný moment střešní latě v úseku mezi krokvemi. Prodloužení latí můžeme udělat i nad krokvemi. Podle možnosti je třeba vyhnout se uložení latí na dvou podporách.

Držení a pevnost betonové střechy se zvýší vložením střešních latí a desek. Příslušenstvím podkladového bednění krytiny je i výztuha připevněná hřebíkem proti silnému větru.

Betonové střechy Terran patří k střechám, na kterých se dobře a bezpečně pohybuje.

Střešní taška Vlčanka - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,44 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 32,0 cm

 • 0,41 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 34,0 cm

Střešní taška Rundo - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,54 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 28,0 cm

 • 0,49 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 31,0 cm

Střešní taška Zenit MAX - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,52 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 31,5 cm

 • 0,49 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 34 cm

Střešní taška Danubia - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,44 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 32,0 cm

 • 0,41 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 34,0 cm

Střešní taška Coppo 2018 - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,44 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 32,0 cm

 • 0,41 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 34,0 cm

Střešní taška Synus - Doporučené základní hodnoty spojitého zatížení ke statickým výpočtům:

 • 0,40 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 32,0 cm

 • 0,37 kN/m2 v případě vzdálenosti latí 34,0 cm

Poznámka: Standard STN EN 490 dovoluje odchylku ± 10% od nominální hodnoty. Tyto hodnoty doporučujeme brát v úvahu z hlediska bezpečnosti.

Více se dozvíte z montážního návodu.

Zavřít - ikona
Info - ikona
Zavřít - ikona

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.