Terran - logo

Podstřeší

Podstřeší je součást střešní konstrukce, která se nachází pod střešní krytinou.

V rámci základního přepracování odborných pravidel byla přepracována „směrnice k pojistným hydroizolacím a podstřeší“. Směrnice definuje úlohy a požadavky na podstřešní folie a zavádí klasifikační odstupňování. Tato klasifikace se uskutečňuje nezávisle na krytině. To má za následek, že uživatel až ve spolupráci s jednotlivými odbornými pravidly - jako Pravidla pro pokrývání střech, může zvolit správný typ a vyhotovení folie. Doplňkové opatření majú úlohu chránit střešní konstrukci pod střešní krytinou před prachem, nafoukaným sněhem a vlhkostí. V závislosti od střešní krytiny (jejího bezpečného sklonu BSS), sklonu střechy a od dalších zvýšených požadavků jako je obytné podkroví, konstrukce střechy, klimatické podmínky a místní podmínky a ustanovení, se plánují a aplikují pojistné hydroizolace na daný typ střechy. Tabulka umožňuje výběr správné pojistné hydroizolace podle směrnice vhodné ke střešní krytině.

Postup při určení třídy těsnosti:

 1. V závislosti od typu střešní krytiny (každý výrobne udává tzv. Bezpečný sklon - BSS) a reálného sklonu střechy, určíme, zda se střecha:
  • nachází nad BSS - tzn. sklon střechy je větší než BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -4° pod BSS - tzn. sklon střechy je nižší max. o 4° pod BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -8° pod BSS - tzn. sklon střechy je od 5° do 8° pod BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -12° pod BSS - tzn. sklon střechy je od 9° do 12° pod BSS
 2. Definování počtu zvýšených požadavků (ZP) podle těchto kategorií. Při kombinaci jednotlivých podkategorií se jednotlivé zvýšené požadavky sčítají:
  • Využívání podkroví na obytné účely (2 zvýšené požadavky)
   • Tzn. když je tepelná izolace uložená mezi krokvemi nebo nad krokvemi,
  • Konstrukční zvláštnosti (1 zvýšený požadavek)
   • Velmi členité střešní plochy - např. úžlabí, střešní okno, vikýř
   • Zvlášní tvar střechy - např polokruhové, kruhové střechy
   • Krokve delší jak 10m
  • Klimatické podmínky (1 zvýšený požadavek)
   • Exponovaná poloha
   • Extrémní umístění
   • Zvýšené zatížení sněhem
   • Vyšší účinky větru
  • Technické vybavení (1 zvýšený požadavek)
   • Solární nebo fotovoltaické panely umístěné nad nebo do úrovně střešního pláště
   • Klimatické zařízení
   • Anténní zařízení
   • Výstupní plošiny
   • Osvětlovací systémy
  • Místní podmínky a ustanovení (1 zvýšený požadavek)
   • Místní stavební předpisy
   • Předpisy stavebního dozoru
   • Místní stavební nařízení
   • Nařízení a podmínky památkového úřadu
 3. Průsečíkem řádku tvořeného ze sklonu střechy k BSS a sloupce tvořeného z počtu zvýšených požadavků se definuje třída těsnosti a na daný typ střechy.

Tabulka tříd těsnosti

Střechy s nízkým sklonem jsou v současnosti poměrně často požadované jak od investorů tak i projektantů. Aby byl střešní plášř střech s nízkým sklonem plně funkční, musíme si uvědomit, že v tomto případě skládaná krytina plní pohledovou funkci, zároveň chrání spodní vrstvy střešní konstrukce před UV zářením, ale jen do určité míry chrání od vodních srážek. Hydroizolační funkci střechy přebírá podstřeší. Při střechách se sklonem nižším než BSS je třeba v každém případě plné bednění (záklop). Na zhotovení plného bednění není dovoleno používat OSB desky! Je třeba dbát na to, aby styk jednotlivých desek nebyl p%ríliš těsný, aby byla rezerva na jeho tepelnou roztažnost. Šířka desek by neměla přesahovat 14cm a tloušťka by měla být alespoň 2.4cm. Montáž křivé nebo poškozené desky se nedoporučuje.

Tabulka tříd těsnosti

* Přípustné jen tehdy, když je v rámci testu šikmého deště doložený důkaz ze strany výrobce na funkční bezpečnost použitých produktů včetně doplňků (těsnící pásky pod kontralatě, lepící pásky, těsnící hmoty, atd.). V opačném případě se používá třída 2.

** v rámci systému TERRAN není nabízeno

Díky tabulce výše dokážete posoudit, jakou zvolit střešní krytinu pro 30 stupňů sklon střechy.

Betonová střešní krytina podle sklonu střechy?

Betonová střešní krytina může být použita pro různý sklon. Každý sklon střechy vyžaduje specifické vlastnosti a technické parametry odpovídající svou vhodností pro daný sklon střechy. Střešení krytinu tak volíme podle sklonu střechy, resp. aby zvolená taška byla vhodná pro daný typ podstřeší.

Nízký sklon střechy

 • Sklon do 20 stupňů.
 • Tato střecha se obvykle uplatňuje na moderních domech (bungalovy) a komerčních budovách.

Větší sklon střechy

 • Sklon nad 20 stupňů.
 • Tato kategorie zahrnuje tradiční střechy s větším sklonem, jako jsou sedlové nebo valbové střechy.

Při instalaci betonové střešní krytiny je důležité promyslet veškerá specifika sklonu střechy. Pro nízko skloněné střechy je nutné zajistit správnou vrstvu hydroizolace, aby se zabránilo pronikání vody. U větších sklonů je důležité zajistit, aby betonová krytina byla dobře upevněná mimo jiné i s ohledem na povětrnostní podmínky a lokální vlivy.

V každém případě by měl být výběr střešní krytiny a její instalace provedeny s ohledem na konkrétní požadavky a parametry sklonu střechy, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost a bezpečnost.

 

---------------

Tematická specifikace obsahu stránky: střešní krytina podle sklonu střechy, minimální spád střechy, střešní krytina sklon 5°, úhel střechy, minimální sklon střechy, sklon střechy 10°, určení sklonu střechy, jakou střešní krytinu pro 30 stupňů sklon, spádování střechy. Tyto výrazy charakterizují vyhledávací dotazy návštěvníků této stránky.

Zavřít - ikona
Info - ikona
Zavřít - ikona

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.