Terran - logo

Ochrana proti sesuvu sněhu

Proč sněhové háky?

Padající sníh ze střechy je nebezpečný. Proto majitelé domů musí mít řešeno i zamezení Povětrnostní podmínky naší země si vyžadují přiměřenou ochranu střech proti zimnímu počasí a jeho vlivům. Jedním z nejdůležitějších úkolů je, aby se tající sníh udržel na střeše ve vhodné míře. Přesné údaje nalezneme v příslušných normách, např. ČSN EN 731901 nebo ČSN 1991-1-3. Systém ochrany proti sesuvu sněhu můžeme doplnit i v případě šikmých střech mřížemi sněholamu pro vyšší stupeň ochrany.

Jak aplikovat protisněhové háky a mříže?

Protisněhové háky a držáky sněhových mříží je nutné umístit v případě tašek s vlnitým profi lem do žlábku a v případě tašek s plochým profi lem na střed tašky. Betonové tašky nezabraňují sesuvu velkého množství sněhu, protože na povrchu tašky se tvoří tenká vrstva ledu díky vnitřnímu teplému vzduchu. Důsledkem tohoto efektu je sesuv sněhu z povrchu střešní krytiny. Tento jev lze výrazně zastavit použitím sněholamů. V případě silného sněžení je nutné sníh odhrabat, aby se předešlo poškození střechy.


Mapa sněhové oblasti.jpg

Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII
kN/m2 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 >4.0
kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 >480

Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Z ní lze odvodit množství instalovaných zábran proti sněhu na střechu.

  • Pokud jsou protisněhové háky volně zavěšené, potřebné množství se zvýší o 20 %.
  • Pro určení počtu protisněhových háků pro účely střešní sněhové zábrany musí brát projektanti a realizátoři v úvahu sněhové oblasti podle jejich statistiky srážek, střechy s neobvyklým tvarem, plochy nad střešními okny, slunečními kolektory apod.
  • Protisněhové háky jako zábrany proti sněhu je nutné na střeše umístit a montovat rovnoměrně na celé ploše střechy (viz. realizační projekt).
  • V případě střech s délkou krokve pod 10 bm je třeba do první a druhé řady umístit dvakrát tolik protisněhových háků, než na ostatní část střechy.
  • Pokud je délka krokve větší než 10 bm a sklon střechy větší než 45° musíme osadit ve středu střechy ve dvou řadách dvojnásobné množství sněhových háků, než je na ostatní části střechy.
  • Z bezpečnostních důvodů je nutné nad vchody u chodníků a veřejných komunikací použít sřešní mřížový sněholam.

 

Určení množství a správné osazení střechy systémem ochrany proti sesuvu sněhu určuje projektant v závislosti na klimatických podmínkách, tvaru střechy a tepelně technických vlastnostech střechy. Počet zábran prit sněhu instalovaných na střechu se musí vždy správně propočítat.

 

Převodní tabulka sklonů střech

Sklon ve stupních Sklon střechy v procentech Sklon
(o)  (%) 1:x
0,5 0,87  1:114,9 
1,75   1:57,10 
1,5  2,62  1:38,20 
3,49   1:28,60 
2,5  4,37  1:22,90 
5,24   1:19,08 
6,99   1:14,30 
8,75   1:11,43 
10,51   1:9,51 
12,28   1:8,14 
14,05   1:7,11 
15,84   1:6,31 
10  17,36   1:5,67 
11  19,44   1:5,14 
12  21,26   1:4,70 
13  23,09   1:4,33 
14  24,93  1:4,10 
15  26,80  1:3,73 
16  28,68   1:3,49 
17  30,57   1:3,27 
18  32,49   1:3,80 
19  34,43   1:2,90 
20  36,40   1:2,75 
21  38,39   1:2,61 
22  40,40   1:2,48 
23  42,45   1:2,36 
24  44,52   1:2,25 
25  46,63   1:2,14 
26  48,77   1:2,50 
27  50,95   1:1,96 
28  53,17   1:1,88 
29  55,43   1:1,80 
30  57,74  1:1,73 
31  60,09  1:1,66  
32  62,49   1:1,60 
33  64,94   1:1,54 
34  67,45  1:1,48 
35  70,02  1:1,43 
36  72,65  1:1,38 
37  75,36  1:1,32 
38  78,13  1:1,28 
39  80,98  1:1,23 
40  83,91  1:1,19 
41  86,93  1:1,15 
42  90,04  1:1,11 
43  93,25  1:1,07 
44  96,57  1:1,04 
45  100  1:1,00 

 

Spotřeba (ks) protisněhových háků na 1 m2
realizace střešní zábrany proti sněhu

Spotřeba protisněhových háků

 

_____________

Tematická specifikace obsahu stránky: střešní zábrany proti sněhu, střešní sněhové zábrany, sesuv sněhu střecha, zábrany proti sněhu na střechu.

Zavřít - ikona
Info - ikona
Zavřít - ikona

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.