Menu
Vyhledávej

Statické dimenzování

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Statické dimenzování

Střešní nosná konstrukce krytin Terran může být nejen tradiční tesařská, ale i ocelová nebo železná. Jejich dimenzování je úkolem pro statika. Při realizaci je nutné brát v úvahu specifi čnost konstrukcí. Při kalkulaci vlastní hmotnosti krytí se doporučuje použití hodnot zatížení uvedených v návodu. Nejen při navrhování, ale i při realizaci je nutné zohlednit specifičnost krytí betonovými taškami. V montážním návodu se zaobíráme hlavně hmotností našich výrobků pro výpočet zatížení střešní krytiny. Pro znázornění detailního postupu kalkulace bohužel na tomto místě nemáme dostatek prostoru, je však uvedený v příslušných normách. Zde bychom chtěli rozptýlit mylnou představu, podle které je betonová krytina krytina příliš těžká a může způsobit problémy při zatížení krovu. Ve skutečnosti se betonová taška řadí mezi středně těžké krytiny. Při volbě lehčí krytiny je hmotnostní rozdíl v zátěži pouze 15 – 25% celého střešního systému. To znamená, že u střešní krytiny o polovinu lehčí se zátěž sníží pouze o 7 – 12% v závislosti na sklonu střechy a použitých materiálů.

Hmotnostní hodnoty tašek Terran

Název: Hmotnost:
Danubia 4,30 kg/ks
Coppo 2018 4,40 kg/ks
Rundo 4,70 kg/ks
Zenit  5,10 kg/ks 
Synus 3,90 kg/ks

Rychlý orientační výpočet zatížení střechy tedy provedete tak, že pronásobíte množstvím tašek na m2.

Plošná hmotnost betonové střešní krytiny se odvodí od hmotnosti tašky a počtu tašek na m2. Roli v určení plošné hmotnosti betonové střešní krytiny hraje samozřejmě i sklon střechy.