Menu
Vyhledávej

Statické dimenzování

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Statické dimenzování

Střešní nosná konstrukce krytin Terran může být nejen tradiční tesařská, ale i ocelová nebo železná. Jejich dimenzování je úkolem pro statika. Při realizaci je nutné brát v úvahu specifi čnost konstrukcí. Při kalkulaci vlastní hmotnosti krytí se doporučuje použití hodnot zatížení uvedených v návodu. Nejen při navrhování, ale i při realizaci je nutné zohlednit specifičnost krytí betonovými taškami. V montážním návodu se zaobíráme hlavně hmotností našich výrobků pro výpočet zatížení střešní krytiny. Pro znázornění detailního postupu kalkulace bohužel na tomto místě nemáme dostatek prostoru, je však uvedený v příslušných normách. Zde bychom chtěli rozptýlit mylnou představu, podle které je betonová krytina krytina příliš těžká a může způsobit problémy při zatížení krovu. Ve skutečnosti se betonová taška řadí mezi středně těžké krytiny. Při volbě lehčí krytiny je hmotnostní rozdíl v zátěži pouze 15 – 25% celého střešního systému. To znamená, že u střešní krytiny o polovinu lehčí se zátěž sníží pouze o 7 – 12% v závislosti na sklonu střechy a použitých materiálů.

Hmotnostní hodnoty tašek Terran

Název: Hmotnost:
Vlčanka 4,50 kg/ks
Danubia 4,50 kg/ks
Coppo 4,60 kg/ks
Rundo 4,40 kg/ks
Zenit  4,80 kg/ks 
Synus 3,90 kg/ks

 

Hmotnost krytiny můžeme vypočítat z těchto hodnot v závislosti na sklonu střešního pláště. Připomeňme si, že od daných hmotnostních hodnot betonové krytiny na základě normy ČSN EN 490 je povolená 10%ní odchylka. Sklon střešního pláště kromě hmotnosti ovlivňuje různé parametry a konstrukční detaily střechy – překrytí tašek, z čehož se odvíjí vzdálenost a počet střešních latí, typ podstřešní vrstvy střešní konstrukce (podstřeší), způsob upevnění krytiny, výška kontralatě apod.

Statické dimenzování střešních krytin 

Před zhotovením krytí zkontrolujte nosnou konstrukci (spoje, stabilitu) alespoň vizuálně, hlavně v případě, pokud mezi dvěma fázemi prací uplyne delší doba. Před uložením podkladové folie je nutné umístit prostupy pro odvětrání (např. u střešních oken), namontovat žlabové háky, okapový plech a na potřebných místech deskovou konstrukci, případně provést doplňkové klempířské práce.