Menu
Vyhledávej

Podstřeší

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Podstřeší

Podstřeší je součástí střešní konstrukce, která se nachází pod střešní krytinou. Podle sklonu střechy existují tři typy podstřeší:

Pro každý druh krytiny určuje výrobce podle platné normy ČSN EN 73 1901 bezpečný sklon (BS). Pro krytinu Vlčanku, Danubii a Coppo je BS 22°, pro tašky Rundo a Zenit je BS 27°. U délky střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 bm v nadmořských výškách nad 600 n. m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje uvedené bezpečnostní sklony zvětšit o 5°. Střechy s nízkým sklonem jsou v současnosti poměrně často požadované jak investory, tak i projektanty. Aby byl střešní plášť střech s nízkým sklonem plně funkční, musíme si uvědomit, že v tomto případě skládaná krytina plní pohledovou funkci, zároveň chrání spodní vrstvy střešní konstrukce před UV zářením, ale pouze do určité míry chrání od vodních srážek. Hydroizolační funkci střechy přebírá podstřeší. Střechu s nižším sklonem než bezpečným je možné realizovat pouze tehdy, pokud je zabezpečené vhodné podstřeší. 

Pro střechy s úhlem:

U těsného a vodotěsného podstřeší je nutné plné bednění (záklop)!! V těchto případech dbejte na to, aby styk jednotlivých desek nebyl příliš těsný, aby byla rezerva na jejich tepelnou roztažnost. Šířka desek by neměla přesahovat 14 cm a tloušťka by měla být alespoň 2,4 cm. Montáž křivé nebo poškozené desky se nedoporučuje. Na realizaci plného bednění (záklopu) není dovoleno používat OSB desky!!

Standardní podstřeší

Standardní podstřeší se využívá v případě, pokud prostor pod střešní konstrukcí nebude využívaný jako obytný. V tomto případě je možné ho vytvořit použitím difuzní folie s nízkou gramáží. Touto konstrukcí je zabezpečeno odvětrání střešní konstrukce. Více informací naleznete v Montážním návodu.

Těsné podstřeší

Folie Medifol P-Roof - betonové střešní taškyTěsným podstřeším dosáhneme zmenšení sklonu z bezpečného sklonu o maximálně 6°. Například taška Danubia má bezpečný sklon 22°, těsným podstřeším řešíme střechu z této krytiny do minimálně 16°. V Montážním návodu v kapitole: „2. Betonové výrobky“ na str. 9 a 13, jsou u každého typu tašky tyto úhly vyspecifikované. Podrobné vlastnosti prvků těsného podstřeší naleznete v Montážním návodu v kapitole:“3.5. Vytvoření podstřeší“.

U těsného podstřeší na deskový záklop (není povoleno používat OSB desky) používáme folie Medifol Plus nebo Medifol P-ROOF. V podélném směru folii lepíme integrovanou páskou. V příčném směru folii lepíme oboustrannou páskou Medi-T z butylkaučuku. Přesah folie je třeba na všech místech styku (stěna, komín, krajní taška) zdvihnout ke stěně desky tak, aby zkondenzovaná vodní pára a podfouknuté srážky nemohly přes tento detail zatékat. 

Vodotěsné podstřeší
Vodotěsným podstřeším dosáhneme zmenšení sklonu krytiny z bezpečného sklonu o 7° až maximálně o 12°. Například betonová taška Danubia má bezpečný sklon 22°, vodotěsným podstřeším řešíme střechu z této krytiny od 15° do minimálně 10°. V Montážním návodu v kapitole „2. Betonové výrobky“ na str. 9 a 13 jsou u každého typu tašky tyto úhly vyspecifikované. Podrobné vlastnosti prvků vodotěsného podstřeší najdete v Montážním návodu v kapitole „3.5. Vytvoření podstřeší“.