Menu
Vyhledávej

Podstřeší

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Podstřeší

Podstřeší je součást střešní konstrukce, která se nachází pod střešní krytinou.

V rámci základního přepracování odborných pravidel byla přepracována „směrnice k pojistným hydroizolacím a podstřeší“. Směrnice definuje úlohy a požadavky na podstřešní folie a zavádí klasifikační odstupňování. Tato klasifikace se uskutečňuje nezávisle na krytině. To má za následek, že uživatel až ve spolupráci s jednotlivými odbornými pravidly - jako Pravidla pro pokrývání střech, může zvolit správný typ a vyhotovení folie. Doplňkové opatření majú úlohu chránit střešní konstrukci pod střešní krytinou před prachem, nafoukaným sněhem a vlhkostí. V závislosti od střešní krytiny (jejího bezpečného sklonu BSS), sklonu střechy a od dalších zvýšených požadavků jako je obytné podkroví, konstrukce střechy, klimatické podmínky a místní podmínky a ustanovení, se plánují a aplikují pojistné hydroizolace na daný typ střechy. Tabulka umožňuje výběr správné pojistné hydroizolace podle směrnice vhodné ke střešní krytině.

Postup při určení třídy těsnosti:

 1. V závislosti od typu střešní krytiny (každý výrobne udává tzv. Bezpečný sklon - BSS) a reálného sklonu střechy, určíme, zda se střecha:
  • nachází nad BSS - tzn. sklon střechy je větší než BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -4° pod BSS - tzn. sklon střechy je nižší max. o 4° pod BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -8° pod BSS - tzn. sklon střechy je od 5° do 8° pod BSS
  • nebo je minimální sklon střechy do -12° pod BSS - tzn. sklon střechy je od 9° do 12° pod BSS
 2. Definování počtu zvýšených požadavků (ZP) podle těchto kategorií. Při kombinaci jednotlivých podkategorií se jednotlivé zvýšené požadavky sčítají:
  • Využívání podkroví na obytné účely (2 zvýšené požadavky)
   • Tzn. když je tepelná izolace uložená mezi krokvemi nebo nad krokvemi,
  • Konstrukční zvláštnosti (1 zvýšený požadavek)
   • Velmi členité střešní plochy - např. úžlabí, střešní okno, vikýř
   • Zvlášní tvar střechy - např polokruhové, kruhové střechy
   • Krokve delší jak 10m
  • Klimatické podmínky (1 zvýšený požadavek)
   • Exponovaná poloha
   • Extrémní umístění
   • Zvýšené zatížení sněhem
   • Vyšší účinky větru
  • Technické vybavení (1 zvýšený požadavek)
   • Solární nebo fotovoltaické panely umístěné nad nebo do úrovně střešního pláště
   • Klimatické zařízení
   • Anténní zařízení
   • Výstupní plošiny
   • Osvětlovací systémy
  • Místní podmínky a ustanovení (1 zvýšený požadavek)
   • Místní stavební předpisy
   • Předpisy stavebního dozoru
   • Místní stavební nařízení
   • Nařízení a podmínky památkového úřadu
 3. Průsečíkem řádku tvořeného ze sklonu střechy k BSS a sloupce tvořeného z počtu zvýšených požadavků se definuje třída těsnosti a na daný typ střechy.

Tabulka tříd těsnosti

Střechy s nízkým sklonem jsou v současnosti poměrně často požadované jak od investorů tak i projektantů. Aby byl střešní plášř střech s nízkým sklonem plně funkční, musíme si uvědomit, že v tomto případě skládaná krytina plní pohledovou funkci, zároveň chrání spodní vrstvy střešní konstrukce před UV zářením, ale jen do určité míry chrání od vodních srážek. Hydroizolační funkci střechy přebírá podstřeší. Při střechách se sklonem nižším než BSS je třeba v každém případě plné bednění (záklop). Na zhotovení plného bednění není dovoleno používat OSB desky! Je třeba dbát na to, aby styk jednotlivých desek nebyl p%ríliš těsný, aby byla rezerva na jeho tepelnou roztažnost. Šířka desek by neměla přesahovat 14cm a tloušťka by měla být alespoň 2.4cm. Montáž křivé nebo poškozené desky se nedoporučuje.

Tabulka tříd těsnosti

* Přípustné jen tehdy, když je v rámci testu šikmého deště doložený důkaz ze strany výrobce na funkční bezpečnost použitých produktů včetně doplňků (těsnící pásky pod kontralatě, lepící pásky, těsnící hmoty, atd.). V opačném případě se používá třída 2.

** v rámci systému TERRAN není nabízeno

 

---------------

Tematická specifikace obsahu stránky: minimální spád střechy, střešní krytina sklon 5°, úhel střechy, minimální sklon střechy, sklon střechy 10°, určení sklonu střechy.