Terran - logo

Střešní krytiny – ekologické srovnání

Ekologická náročnost výroby střešní krytiny vyznívá nejlépe pro betonovou tašku. Střešní krytiny: srovnání vyplývající z nezávislého hodnocení. Přečtěte si detailní srovnání střešních krytin zde.

V dnešní době se produkty mimo klasických porovnávacích parametrů (jako např. cena) hodnotí stále častěji také dle vlivů na ekologii při výrobě daného produktu. Tento přístup jasně ukazuje podíl na zátěži životního prostředí a taktéž umožňuje vzájemné srovnání jednotlivých produktů z pohledu jejich ekologičnosti.

Taktéž v rámci produkce střešních krytin se dnes již velmi zásadně řeší zmíněná ekologičnost. Proto jsme pro vás připravili srovnání střešní krytiny právě dle výše uvedeného pohledu. Výsledky jsou velmi zajímavé a rozhodně byste při pořizování nové střešní krytiny měli i tomuto srovnání věnovat dostatečnou pozornost.

V případě různých střešních krytin a s ohledem na jejich srovnání, můžeme velmi detailně zkoumat jejich vztah k ochraně životního prostředí. Výstupy ze zpracovaného srovnání střešní krytiny jsou sumarizovány v tabulce níže. V rámci srovnání střešních krytin byla sledována: spotřeba energie, emise CO2 při výrobě, hodnota zátěže odpadu výroby na prostředí, resp. jejich celkový ekologický stav.

Průzkum působení výroby střešních krytin na životní prostředí, interpretovaný na jejich životní cyklus


Střešní krytiny – srovnání ekologické zátěže

Název materiálu střešní krytiny

Energie

Zátěž prostředí

Celkové hodnocení (kv_číslo)

PET (kW/m2)

PET (kv_podčíslo)

CO2eq (g/m2)

CO2eq (kv_podčíslo)

SO2eq (g/m2)

SO2eq (kv_podčíslo)

Rákosí

8,775

3

-71955

3

122,175

2

2,67

Dřevěné šindele

14

3

-16156

3

27,3

3

3,00

Přírodní břidlice

-

3

-

2

-

2

2,33

Pálené tašky

50

2

17500

2

61

2

2,00

Betonové tašky

10,56

2

6336

2

22,08

3

2,67

Hliníkové desky

615,6

0

113297,4

0

820,8

0

0,25

Ocelové desky

123

1

30592,5

1

156,675

1

1,00

Syntetická břidlice

54,72

2

19036,8

2

75,744

2

2,00

Bitumenové šindele

70

2

5240

3

32,45

2

2,00

Umělohmotné desky

-

1

-

1

-

1

1,00


Stupně doporučení určené na základě čísel kv (kvalitativní) viz "střešní krytiny srovnání" níže:

  • Stupeň 3: Velmi doporučené
  • Stupeň 2: Navzdory menším nevýhodám doporučené
  • Stupeň 1: Pro významné nevýhody nedoporučené
  • Stupeň 0: Raději se vyhnout
  • Stupeň - : Informace nejsou k dispozici

Podle výsledků srovnání vlivu výroby střešních krytin na životní prostředí, mají nejlepší ekologickou hodnotu dřevěné šindele. Výroba betonových tašek z hlediska spotřeby energie a zátěže životního prostředí (emise oxidu uhličitého a oxidu siřičitého) obsadila druhé místo společně s rákosím. S ohledem na aktuálně používané střešní krytiny pro zastřešení rodinných domů (z tohohle pohledu vynecháváme rákosí, dřevěné šindele) je betonová střešní krytina nejekologičtější, až po ní následují klasické pálené tašky.

Detailně o betonové střešní krytině

Beton má víc než tisíciletou historii. Starověcí Řekové kolem roku 2000 před našim letopočtem používali směs vypáleného vápence a písku a Římané tuto směs zdokonalili přimícháním vulkanického popela. Při stavění římského Panteónu, který je 2000 let starý, použili také tento typ betonu, díky kterému dodnes můžeme obdivovat tuto stavbu. Neustálé zlepšované průmyslové postupy a technologické úpravy receptur betonových tašek vedli k tomu, že dnes je tento materiál jedním z nejpoužívanějších prvků na pokrývání šikmých střech.

Srovnání střešních krytin
 

Výhody betonových tašek

Neprosákavost betonové střešní krytiny

Nasákavost betonové střešní krytiny blížící se téměř k nule zabezpečují povrchové ochranné barevné vrstvy. Betonové střešní krytiny mají v této návaznosti i následující výhody:

  1. Zachovávají si původní technické parametry a nedrobí se ani v cyklech ztuhnutí a roztopení, resp. kvůli změnám objemu vody.
  2. Díky neprosákavosti betonu je hmotnost jednotlivých tašek a tím i celková hmotnost střechy konstantní.

Stálost barev

Betonové střešní krytiny jsou barveny nastříkáním vybraného typu barviva. Touto metodou vzniká střešní krytina s požadovanými barevnými odstíny, které velmi dobře vyniknou i na velkých homogenních plochách. Další výhodou stálostí barev je skutečnost, že při stejně barvených taškách přirozené a celoplošné povrchové opotřebení je v podstatě neviditelné, což je žádoucí.

Ochrana proti venkovním přírodním vlivům

Povrch betonové střešní krytiny je ošetřený další ochrannou vrstvou stejného barevného odstínu základní barvy. Tato vrstva zabezpečí i případnou ochranu proti vzniku mechu a nechtěným škodlivým vlivům ovzduší měst.

Stálost tvaru betonové střešní krytiny

Výrobní technologie zabezpečuje produkci střešní krytiny stejné velikosti a tvaru. Ty se pak na střeše dokonale a přesně kryjí.

Velká mechanická odolnost

Technologie výroby betonové střešní krytiny, jakož i samotný charakter materiálu, garantují vysokou mechanickou odolnost betonové střešní krytiny, proto nevykazují lámavost ani pod tlakem velkého množství sněhu, ledu a pohybu na střeše.

Složení betonu je ekologické

Základním spojovacím materiálem betonu je cement, který není ničím jiným, než vypáleným a následně rozdrceným vápencem. Další surovinou je říční písek. Při výrobě kvalitní betonové střešní krytiny je nutné používat jedině důkladně tříděný a výjimečně čistý písek. Vedle vody se do směsi dostávají barviva z oxidu železnatého, což je také surovina vyskytující se v přírodě. Oxid železa si kromě jiného našel uplatnění i v potravinářském průmyslu. 

 

Zavřít - ikona
Info - ikona
Zavřít - ikona

Kontaktní formulář

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.