Menu
Vyhledávej

Technologie výroby

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technologie výroby

Beton, jako základní materiál

K trvanlivosti betonových tašek vedle moderní technologie přispívá i samotný beton jako materiál vyrobený z přírodních surovin. Je technologickou výhodou, že beton zhotovený podle stejné receptury má stále shodné vlastnosti. Při výrobě v maximální míře zohledňujeme principy ochrany životního prostředí.

Beton - jako stavební materiál – má tradici tisíce let. Starověcí Řekové používali směs páleného vápna a písku již v roce 2000 před n.l.. Později Římané přimíchali k vápenné omítce i sopečný popel. Kopule Pantheónu v Římě se svým průměrem 43,3 m byla zhotovená z takového betonu již ve II. století!

Po dlouholeté odmlce začali experimentovat s mícháním betonů nejdříve v Anglii a potom ve Francii. První betonové krytiny se začaly objevovat v Evropě cca před 150 lety. Upřesněním receptur došlo k všeobecnému rozšíření použití betonu a železobetonu.

Technologie výroby

Základním materiálem tašek je beton, který je vyroben ze surovin dodávaných do výrobního závodu. Kontrola surovin před jejich smícháním je průběžná, protože jen tímto způsobem se dá zabezpečit výborná kvalita. K tříděnému křemičitému písku vytěženého z Dunaje se přidává v odpovídajícím množství portlandský cement, záměsová voda a oxidová barva nejvyšší kvality podle stanovené receptury. Rovnoměrná homogenizace a rovnoměrné promíchání hmoty je zabezpečeno striktním dodržováním předepsané technologie.

Beton se po zamíchání nanáší na podložky. Konečný tvar se vytváří lisováním. Po nanesení povrchové ochrany se tašky společně s podložkami zavážejí do vytvrzovací komory, která zvýšením teploty urychluje tvrdnutí betonu.

Střešní tašky jsou barvené přidáním oxidové barvy do základního materiálu. Na povrchu tašek se nachází homogenní ochranná vrstva, která se svojí barvou neliší od barvy základního materiálu. Tato ochranná vrstva způsobuje vodoneprostupnost tašek, což zabrání tomu, aby na konstrukci škodlivě působily cykly „zmrznutí a tání". Také se tím značně prodlouží životnost; samozřejmě po dobu uskladnění a pokrývání je nutno dbát na vhodnou ochranu betonových tašek. Z toho vyplývají nejen konstrukční, ale i estetické výhody, protože pravděpodobnost uchycení mechu a jiných rostlin je na nenarušeném povrchu mnohem menší. Tato vrstva vzdoruje i škodlivým účinkům smogu v městech se znečistěným ovzduším. Rovnoměrným opotřebováním ochranné vrstvy se barva střechy nezmění, protože je materiál v celém svém průřezu barevný.