Menu
Vyhledávej

Odvětrávání střechy

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Odvětrávání střechy

V tomto článku se budeme zabývat odvětráním střechy. Odvětrání střechy je důležitým bodem při rozhodování o realizaci vaší budoucí nové střechy.

Vzduchovou mezeru pod střešní krytinou je třeba odvětrat. Odvětrání střechy nastane tehdy, když ve vzduchové mezeře (se správným průřezem) vznikne teplotní rozdíl, a tím se vytvoří komínový efekt. Pohyb vzduchu ve velké míře závisí na vytvoření jednotlivých detailů střechy a na sklonu střechy. Kvůli bezpečnému odvětrání střechy je potřeba vytvořit větrací otvory ve střeše směrem dovnitř a ven podle příslušné normy podle možnosti ve vyšších a nižších polohách střechy. Provětrání střechy je nutné zabezpečit v každé sekci střechy (např. přelomy střech, úžlabí, nároží atd.).

Podle příslušné normy u střechy strmější než 10° je třeba zabezpečit následující větrací otvory:


Plochy související s větracími otvory dovnitř a směrem ven:

Odvětrávání betonové střešní krytiny - odvětrání střechy

Rozlišujeme jedenkrát a dvakrát provětrané střechy. Pokud je to možné, doporučujeme realizovat jedenkrát provětrané střechy, protože je lze vytvořit podle jednoduchých parotechnických vzorců. Složité výpočty nejsou potřeba v případě, kdy vnitřní teplota nepřesahuje 22oC a relativní obsah páry nepřesahuje 65%, dále mezi vnitřní parotěsnou vrstvou a vnější podkladní vrstvou je následující souvislost: Sdi ≥ Sde x 6. 


Doporučené dimeze větrání střech (odvětrání střechy): 

Sklon vzduchové 
mezery
Nejmenší tloušťka větrané vzduchové mezery určené pro odvod vodní páry procházející střešní konstrukcí při délce vzduchové vrstvy do 10 bm  Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy určené pro odvod vodní páry procházející střešní konstrukcí a na odvod technologické a srážkové vody vytvořené v konstrukci při realizaci u délky vzduchové vrstvy do 10 bm Plocha nasávacích větracích
otvorů k ploše větrané
střechy 
  (mm) (mm)  
10o – 25o 60 150 1/200
25o – 45o 40  100  1/300
> 45o 40  50  1/400

 

Tipy k odvětrávání střechy

Podkladní folie se vždy pokládá podél okapové hrany, všeobecně s 10 cm přesahem u sklonu nad 30°; u sklonu pod 30° s minimálním přesahem 15 cm a u sklonu pod 20° s přesahem 20 cm. Folii začínáme klást vždy od okapu. Vrchní folii překryjeme přes spodní, abychom zabránili vniknutí případné vlhkosti mezi folie. Paropropustné nekontaktní folie je nutné aplikovat v závislosti na počasí s 1-2 cm převisem, aby se nevytvořila škodlivá napětí a aby se folie nepřilepila na tepelnou izolaci. Paropropustná kontaktní folie je aplikovatelná přímo na tepelnou izolaci, příp. na bednění (záklop).

U okapu je nutné dávat pozor na to, aby byla podkladová folie v každém případě napojená na okapový plech s určeným přesahem. U střech s nízkým sklonem a u větrotěsných a vodotěsných napojení je nutné podkladní folii nalepit na okapový plech. Správné vytvoření okapu je důležité proto, aby mohla být dešťová voda bezpečně odvedená mimo střešní plášť.

Pokud chcete vědět více o odvětrání vaší střechy, pak kontaktujte naše odborné prodejce.