Menu
Vyhledávej

Laťování a kontralatě

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Laťování a kontralatě

Laťování

Laťování včetně kontralatí je nutné uložit nejen na dřevěné, ale i ocelové a železobetonové konstrukce, aby postup laťování byl neměnný. Kromě kvality střešních latí a kontralatí je velmi důležitý i jejich průřez. Latě se nesprávným průřezem se mezi krokvemi prohnou a vznikají technické, resp. estetické nedostatky. Z tohoto důvodu nedoporučujeme používat latě s menším průřezem, než jsou uvedeny v tabulce pro typy tašek Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo a Zenit.

Vzdálenost osy krokve /cm/ Průřez latě /mm/
Do 80 cm 24/48
Mezi 80-100 cm 30/50 nebo 38/48
Mezi 100-120 cm 40/60 řezáním na míru

Osová vzdálenost krokví nad 120 cm se nedoporučuje!Kontralatě

Kontralatě betonové střešní taškyPři pokládce podkladní folie je v každém případě nutné použití kontralatě k vytvoření větracího otvoru s požadovaným průměrem. Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce krokve. Toto ovlivňuje vznikající tlakový rozdíl mezi vstupním bodem (okap) a bodem výstupním (hřeben nebo nároží). Rozměry větracích otvorů uvedených v tabulce „Doporučené dimenze větrání střech“ (odvětrávání) na str. 31 doporučujeme dodržovat. V opačném případě se mohou vyskytnout parotechnické a tepelně technické problémy, ze kterých mohou vyplynout poškození střešní konstrukce.

Pro určení potřebné vzdálenosti latí ke krytině je nutné brát zřetel na to, že při výpočtu krycích délek k délce krokve jsme připočítali nárůst délky vyplývající z tloušťky kontralatě. Tato hodnota může být i 10 – 20 cm u šikmé střechy kontralatě s tloušťkou 50 mm! V následující tabulce jsme uvedli hodnotu nárůstu délky u různých sklonů střechy a třech obvyklých tloušťkách kontralatí: 

Tloušťka kontralatě (mm) Nárůst délky v cm u sklonu
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
70 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32