Menu
Vyhledávej

Laťování a kontralatě

Terran
Mediterran > Informace > Další informace > Technické informace > Laťování a kontralatě

Laťování střechy

Laťování střechy včetně kontralatí je nutné uložit nejen na dřevěné, ale i ocelové a železobetonové konstrukce, aby postup laťování byl neměnný. Kromě kvality střešních latí a kontralatí je velmi důležitý i jejich průřez. Latě se nesprávným průřezem mezi krokvemi prohnou a vznikají technické, resp. estetické nedostatky. Z tohoto důvodu nedoporučujeme používat na laťování střechy právě latě s menším průřezem, než jsou uvedeny v tabulce pro typy betonových tašek Synus, Danubia, Coppo 2018, Rundo a Zenit.

Vzdálenost osy krokve /cm/ Průřez latě /mm/ použití pro laťování střechy
Do 80 cm 30/50
Mezi 80-100 cm 40/50 
Mezi 100-120 cm 50/60 řezáním na míru

Osová vzdálenost krokví nad 120 cm se nedoporučuje!Kontralatě

Kontralatě betonové střešní taškyPři pokládce podkladní folie je v každém případě nutné použití střešní kontralatě k vytvoření větracího otvoru s požadovaným průměrem. Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce krokve. Toto ovlivňuje vznikající tlakový rozdíl mezi vstupním bodem (okap) a bodem výstupním (hřeben nebo nároží). Rozměry větracích otvorů uvedených v tabulce „Doporučené dimenze větrání střech“ (odvětrávání) na str. 31 doporučujeme dodržovat. V opačném případě se mohou vyskytnout parotechnické a tepelně technické problémy, ze kterých mohou vyplynout poškození střešní konstrukce.

Pro určení potřebné vzdálenosti kontralatí ke krytině je nutné brát zřetel na to, že při výpočtu krycích délek k délce krokve jsme připočítali nárůst délky vyplývající z tloušťky kontralatě. Tato hodnota může být i 10 – 20 cm u šikmé střechy kontralatě s tloušťkou 50 mm! V následující tabulce jsme uvedli hodnotu nárůstu délky u různých sklonů střechy a třech obvyklých tloušťkách kontralatí: 

Tloušťka kontralatě (mm) Nárůst délky v cm u sklonu
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
70 2,88 2,55 3,26 4,04 4,90 5,87 7,00 8,34 10,00 12,12

 

-----------------

Obsah této stránky hledají lidé přes výrazy: laťování střechy cena, laťování střechy, latě na střechu, laťování střechy rozměry, kontralatě.

Realizační dotazy: rozteč laťování, jak na laťování střechy, výpočet laťování střechy.

Související dotazy: krokvě rozměry, krokev rozměry.